Супер Технологични Системи за КОМФОРТ ЕООД е динамична фирма, създадена в началото 2008 г. като дружество с ограничена отговорност със седалище в град София и с основна дейност в областта на вентилационната, климатичната и отоплителната техника.
Стремяща се да задоволява нуждите и изискванията на потребителите, „СТС Комфорт” ЕООД работи качествено и ефикасно с цел създаване на комфорт и препокриване на очакванията на клиента. Фирмата разполага със специализирани екипи, обслужването е професионално, бързо и съобразено изцяло с законовите и техническите норми. Дружеството се ползва с множество референции, както от частни, така и от корпоративни клиенти. „СТС Комфорт” ЕООД предоставя пълен инженеринг на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации – проучване, проектиране, доставка, монтаж, настройка, пускане в експлоатация и сервизна поддръжка. Предлагаме висококачествени продукти и услуги, залагаме на утвърдени на пазара производители. Най-важното при извършване на работата ни е 100% качество, съобразено с покупателната способност на клиента и резултат, задоволяващ и препокриващ очакваното.